Ostuinfo

E-POE KASUTUSTINGIMUSED

1. E-poest tellimise üldtingimused

1.1. Müügi üldtingimused kehtivad e-poe www.ikkodus.ee Klientide (edaspidi Klient) ja www.ikkodus.ee omaniku, ettevõtte IKKODUS OÜ (edaspidi IKKODUS OÜ/ Müüja) vahel.

1.2. Müügi üldtingimused vastavad Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Pooled juhinduvad www.ikkodus.ee tooteteabest, hinnakirjast ja ostuteabest.

1.3. Ikkodus.ee jätab endale õiguse muuta ühepoolselt müügitingimusi ja toodete hindu, et olla tootevalikut ümber korraldades ja muutes oma tegevuses tõhus ja konkurentsivõimeline.

1.4. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist e-poe lehel www.ikkodus.ee.

1.5. Kliendile kehtivad ostu hetkel veebilehel www.ikkodus.ee näidatud hinnad.

1.6. Käesolevate tingimustega nõustudes kinnitab klient, et on tutvunud ka müügilepingu tingimustega, nõustub nendega ja kohustub neist kinni pidama.

2. Kaupade ostmine ja tellimuste esitamine e-poes www.ikkodus.ee

2.1. E-poest saab osta kaupu, mille kirjelduses on nupp ostukorvi lisamiseks.

2.2. Konkreetse kauba hind ja saadavus võivad reaalajas muutuda ette hoiatamata.

2.3. Tellimus läheb töötlusse pärast makse laekumist.

2.4. Müüjal on õigus e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda ja tellitub kauba tarnimisest või teenuse osutamisest keelduda järgmistel juhtudel:

 • kaup on laost otsas;
 • kauba staatus e-poes – «Tellimisel», mis tähendab, et kaup ei asu laos;
 • arvutisüsteemi rikke tõttu on kaup e-poes vale hinnaga või ei vasta selle tehnilised näitajad tegelikkusele.

3. Maksmine

3.1. Maksmine toimub arve alusel, mis genereeritakse tellimuse vormistamisel.

3.2. Makseviisid: internetipanga, Paysera süsteemi või järelmaksuga Liisi ID kaudu.

3.3. Järelmaksuga maksmine toimub Liisi ID partnersüsteemi kaudu. Ostude eest Liisi ID järelmaksuga tasumiseks piisab ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID olemasolust.

3.4. Liisi lepingu üldtingimustega saab tutvuda siin.

3.5. Järelmaksuteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Iga laen on finantskohustus. Kaaluge oma otsust hoolikalt – tutvuge laenulepingu tingimustega ja vajaduse korral konsulteerige spetsialistiga.

4. Kaupade kohaletoimetamine

4.1. Kaubad toimetatakse tellimuses märgitud tarneaadressil.

4.2. Eelseisvast kättetoimetamisest teatatakse klientile tellimuses märgitud kontaktandmetel.

4.3. Kaubad toimetatakse kohale 2 nädala jooksul pärast ostu eest tasumist.

4.4. Tellitud kauba kohaletoimetamine toimub vastavalt tellimuse vormistamise ajal kehtivatele tarnetingimustele.

5. Tagastamise tingimused

5.1. Kliendil on õigus taganeda e-poes sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul põhjust avaldamata.

5.2. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb IKKODUS OÜ-le oma lepingust taganemise otsusest teatada kirjaliku avaldusega, mis tuleb saata IKKODUS OÜ esindusse aadressil Tallinn, Läänemere tee 30, box 27 või e-posti aadressil ikkodus@gmail.com.

5.3. Lepingust taganemise korral tagastab IKKODUS OÜ Kliendile kõik müügilepingust tulenevalt saadud maksed (välja arvatud kliendi valitud tarneviisist tulenevad lisakulud) hiljemalt 14 päeva jooksul pärast päeva, kui müüja saab teada Kliendi otsusest lepingust taganeda.

5.4. Klient on kohustatud eseme tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul alates müügilepingust taganemisest teatamise päevast.

5.5. Kuni lepingu esemeks oleva kauba tagasi saamiseni on Müüjal õigus tagasimaksete tegemisest keelduda.

5.6. Lepingu esemeks olev asi tuleb tagastada originaalpakendis (see võib olla avamistunnustega, kuid peab olema vigastamata ja kasutamata) ja originaalkomplektis (sisaldama kõiki toote pakendis sisalduvaid ja müügilepinguga seotud kingitusi).

5.7. Kui Klient soovib vältida kauba maksumuse vähenemise hüvitamist, peab ta seda kasutama ja katsetama viisil, nagu seda saab teha tavapoes ning kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja originaalkomplektis (sisaldama kõiki algselt pakendis olnud esemeid ja ostu-müügilepinguga seotud kingitusi). Kui Klient kasutab kaupa kauem kui selle omaduste ja funktsionaalsuse kontrollimiseks vaja või ei tagasta kaupa originaalpakendis ja algses komplekteeringus, vastutab ta kauba hinna vähenemise eest.

5.8. Tagastatava kauba kvaliteedi halvendamise korral vastutab Klient selle kasutamise tagajärjel tekkinud hinnalanguse eest juhul, kui ta kasutas kaupa viisil, mis ei vasta selle otstarbele, omadustele ja funktsioonidele. Kauba iseloomu, omaduste ja funktsionaalsuse kontrollimiseks tohib Klient seda kasutada ainult samal viisil kui seda harilikult poes lubatakse teha.

5.9. Juhul, kui Klient kasutas või kontrollis tagastatavat toodet muul viisil kui poes tavaliselt lubatud või kui ta kasutas toodet kauem kui toote iseloomus, omadustes ja funktsionaalsuses veendumiseks vajalik, vastutab ta kauba maksumuse vähenemise eest ja Müüjal on õigus see summa tagastatavast ostuhinnast maha arvata. Juhul, kui Klient ei nõustu Müüja pakutud hinnavähendusega, on tal õigus hinna täpseks kindlaksmääramiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu ekspertiisi kulud tasub osapool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks. Kui seda osapoolt pole võimalik kindlaks määrata, jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Kliendi ja Müüja vahel pooleks.

6. Taganemisõiguse puudumine

6.1. Taganemise õigus puudub juhul, kui:

 • kaup toimetati Kliendile kinnises pakendis, mis tervisekaitse või hügieeni seisukohast ei sobi tagastamiseks ja mis avati pärast kättetoimetamis (näiteks kõrvaklapid, epilaatorid, pardlid jne);
 • kaubaks on suletud pakendis olev heli- või videosalvesti või suletud pakendis olev tarkvara.

7. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

7.1. Müüja tagab Kliendi andmete, sealhulgas tema isikuandmete kaitse ja nende kasutamise kooskõlas privaatsuspoliitika tingimustega.

7.2. Klient kinnitab, et on privaatsuspoliitika tingimustega tutvunud ja nendega nõus.

7.3. Kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitikast tulenevalt on müüjal õigus töödelda Kliendi andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ilma Kliendilt selleks eraldi nõusolekut küsimata, et tagada e-poe töövõime ja müügilepingu tingimuste järgimine mõlema osapoole poolt.

7.4. Ülaltoodust lähtuvalt on Müüjal õigus Kliendi eraldi nõusolekuta teha järgmisi toiminguid (see õigus ei piirdu nende toimingutega):

 • saata Kliendile e-poe teenuste tarbimisega seotud teateid, mille eesmärk on tagada e-poe ohutu kasutamine;
 • salvestada optimaalse klienditeeninduse huvides ja tehtud tehingute tõendusmaterjalina e-poe süsteemi sisenenud Kliendi esitatud tellimuste andmed, aga mõistliku aja jooksul ka tellimused, mille esitamist Klient enne süsteemist lahkumist ei lõpetanud;
 • kasutada andmeid pangasüsteemi kaudu tehtud maksete töötlemisel;
 • kasutada andmeid kauba kliendi valitud viisil kohaletoimetamiseks.

8. Vastutus ja erimeelsuste lahendamine

8.1. Avastanud, et toode ei vasta lepingutingimustele, võib Klient pakutavatele õiguskaitsevahenditele toetudes nõuda toote remonti või selle väljavahetamist või müügilepingust taganeda ja nõuetele mittevastav kaup tagastada.

8.2. Müüja ei vastuta kauba halvenemise/vigastamise eest, kui see on toimunud Kliendi süül, kauba valest kasutamisest põhjustatud vigade eest ja kauba normaalse füüsilise kulumise eest selle sihipärase kasutamise tagajärjel.

8.3. Võimalike tulevaste probleemide lahendamiseks peab Klient alles hoidma ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõestavad antud kauba ostmist Müüja e-poest. Kauba ostmise fakti tõendavate dokumentide puudumisel võib Müüja või mõni muu teenindustöötaja probleemi lahendamisest keelduda.

8.4. Pretensioonid e-poest ikkodus@gmail.com ostetud kaupade kohta esitada e-posti aadressil ikkodus@gmail.com või Tallinn, Läänemere tee 30, box 27.

8.5. Samaaegselt pretensiooni esitamisega tuleb ette näidata ka puudusega kaup. Puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks tuleb kaup saata diagnostikasse/ekspertiisi ning Müüja ja Klient sõlmivad kauba tehnilise hoolduse ja remondi lepingu.

8.6. Müüja tagab e-poes pakutavate kaupade vastavuse Euroopa Liidu kehtivatele standarditele. Vastavates standardites loetletud asjaolusid ei loeta kauba puudusteks.

8.7. Tellimuste kohta saate teavet tööpäeviti kella 10.00-18.00 telefonil +372 5898 2718 ja e-posti aadressil ikkodus@gmail.com.

9. Muud tingimused

9.1. Toodete pildid on illustratiivsed.

9.2. Toodete hinnad ja saadavus võivad ette teatamata muutuda. Sel juhul jätab Müüja endale õiguse müügist keelduda ja tagastada raha mõistliku aja jooksul Kliendi arveldusarvele.

9.3. Samuti jätab e-pood endale õiguse müügist keelduda juhul, kui tootega on juhtunud midagi järgmist:

 • hinna sisestamisel on juhtunud inimlik eksitus;
 • süsteemis oli tehniline rike.

9.4. Tooteteavet kontrollitakse ja täiendatakse pidevalt. Andmed võivad olla uuendatud ka pärast teie viimast külastust.

9.5. E-pood võib sisaldada kaupade kohta ebatäpset teavet, mis on võetud tootjate esitatud tehniliste näitajate kokkuvõtetest. Sellisel juhul e-pood tooteteabe õigsuse eest ei vastuta. Võimaluse korral soovitame enne toote ostmist kontrollida selle tehnilisi omadusi, helistades telefonil +372 5898 2718 või kirjutades e-posti aadressil ikkodus@gmail.com.